Các bài viết cũ

Trả Nợ Tình Xa – Hợp Âm Guitar – Hợp Âm Ukulele

Trả Nợ Tình Xa

Hợp Âm Guitar | Hợp Âm Ukulele

Tự Học Guitar – Hướng Dẫn Guitar

4dummies.info

ghita.vn

Dốc hết tình [Bm] này ta trả nợ [D] người
Dốc hết tình[Bm]này ta [G]trả nợ [E] đời
Trả hết tình [Em]tôi còn nợ không [Bm] thôi

Mắt đã mù [Bm] lòa vì đợi tin [D] xa
Tóc trắng bạc[Bm] màu vì[G] nợ yêu [E] nhau
Nào biết ngày[Em] sau trả nợ tình [Bm] nhau

Trả [Bm] hết, trả hết cho [G] người
Trả [A] luôn mắt môi nụ [F#m] cười
Trả [G] xong [A] đời còn hư [Bm] không

Nào [Bm] gió gió bay về [G] trời
Này [A] hoa sẽ bay về [F#m] cội
Còn [G] ta [A] đường nào cho [Bm] ta

[Em7] Em ơi em ta không [E] thể
[F#m7] Nuôi bao nhiêu yêu thương này
[G] Nhớ [A] nhung [Bm] hoài

[G] Em ơi em ta không [Em7] thể
[A] Nuôi bao nhiêu yêu thương này
[G] Chờ [A] mong [F#7] mãi

Hình Như Là – 4dummies.info

http://www.facebook.com/4dummies.info

%d người thích bài này: